Monday, April 03, 2017

POLITICS_ Trump Says U.S. Willing to Take Unilateral Action on North Korea

THE WALL STREET JOURNAL

POLITICS   -  POLITICS AND POLICY

Trump Says U.S. Willing to Take Unilateral Action on North Korea

Pyongyang set to top agenda for president’s coming meeting with Chinese leader Xi Jinping

By Ben Kesling and Peter Nicholas

April 2, 2017 8:21 p.m. ET


WASHINGTON—President Donald Trump emphasized that the U.S. is willing to take unilateral action against North Korea if China doesn’t move to contain the burgeoning nuclear power, as he put trade and the military threat from Pyongyang at the top of the agenda of his planned meeting with Chinese President Xi Jinping this week.

In his comments, Mr. Trump looked to tie U.S. imports of Chinese goods with China’s cooperation on North Korea. The Trump administration, which has made narrowing the trade deficit a priority, has...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/trump-says-u-s-willing-to-take-unilateral-action-on-north-korea-1491178899


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
04042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: