Sunday, April 16, 2017

WORLD_ USA_ McMaster Warns North Korea’s Behavior ‘Can’t Continue’

THE WALL STREET JOURNAL
U.S   -   U.S. NEWS

McMaster Warns North Korea’s Behavior ‘Can’t Continue’

Trump’s national security adviser says U.S. is consulting with Asian allies and Chinese leadership

By John D. McKinnon

Updated April 16, 2017 12:37 p.m. ET

WASHINGTON—A senior Trump administration official warned Sunday that North Korea’s provocative behavior “can’t continue,” and said the U.S. is working with partners including China to develop a range of possible responses to future “destabilizing behavior.”

“It’s really the consensus with the president, our key allies in the regions—Japan and South Korea in particular, but also the Chinese leadership—that this problem is coming to a...

RELATED VIDEO: Trump Sees North Korea as Top Threat

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/mcmaster-says-north-koreas-behavior-cant-continue-1492353945


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
17042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: