Sunday, April 30, 2017

WORLD_ Trump invites Duterte to the White House

NEW YORK POST

News

Trump invites Duterte to the White House

By Aaron Short

April 30, 2017 | 1:32amDonald Trump and Rodrigo Duterte


President Trump spoke by phone Saturday with Philippines President Rodrigo Duterte — praising the strongman for “fighting very hard to rid his country of drugs” and inviting him to Washington.

READ MORE: http://nypost.com/2017/04/30/trump-invites-duterte-to-the-white-house/


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
30042017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: