Thursday, April 13, 2017

WORLD_ Japan fears North Korea missile launch could be imminent

NEW YORK POST

News

Japan fears North Korea missile launch could be imminent

By Mark Moore

April 13, 2017 | 6:34am | UpdatedShinzo Abe, Kim Jong Un
Getty Images


The Japanese prime minister said North Korea may have the ability to launch missiles carrying deadly sarin gas at his country, as tensions rise in the region over the rogue regime’s nuclear ambitions, it was reported Thursday.

READ MORE: http://nypost.com/2017/04/13/japan-fears-north-korea-missile-launch-could-be-imminent/


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
14042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: