Wednesday, April 19, 2017

IMMIGRATION_ California Republicans push plans to punish Sanctuary Cities

FOX NEWS

IMMIGRATION

California Republicans push plans to punish Sanctuary Cities

By William La Jeunesse, Melissa Chrise

Published April 19, 2017 FoxNews.comVIDEO: Punishing sanctuary cities


Democratic lawmakers in Sacramento want California to become the nation's first sanctuary state. Republicans tried to stop it Tuesday with legislation of their own.

"California's Democrat politicians have been promoting a policy of sheltering criminals in our state who are in here illegally," said California Assemblyman Travis Allen, R-Huntington Beach. "Californians don't want criminals who are here illegally to be sheltered in their communities."

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/04/19/california-republicans-push-plans-to-punish-sanctuary-cities.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
20042017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: