Monday, April 24, 2017

POLITICS_ Entire Senate being called to White House for North Korea briefing

FOX NEWS

SENATE

Entire Senate being called to White House for North Korea briefing


Published April 24, 2017 Fox News
VIDEO: All senators invited to WH briefing on North Korea


The entire U.S. Senate has been invited to the White House for a briefing Wednesday on the North Korea situation, amid escalating tensions over the country’s missile tests and bellicose rhetoric.

White House Press Secretary Sean Spicer confirmed the upcoming briefing, for all 100 senators, on Monday.

Secretary of State Rex Tillerson, Secretary of Defense Jim Mattis, Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Joseph Dunford and Director of National Intelligence Dan Coats plan to provide the update to lawmakers.

It is rare for the entire Senate to be invited to such a briefing.

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/04/24/entire-senate-being-called-to-white-house-for-north-korea-briefing.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
25042017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: