Tuesday, April 25, 2017

THÔNG BÁO_ Úc Châu: Thông báo BIỂU TÌNH QUỐC HẬN 30 Tháng 4 và Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Úc-Việt

Úc Châu: Thông báo và kêu gọi tham gia Biểu Tình QUỐC HẬN 30 tháng 4 Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong Úc-Việt
THÔNG BÁO VÀ LỜI KÊU GỌI

V/V: THAM DỰ BIỂU TÌNH QUỐC HẬN 30-4 VÀ LỄ TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ TRẬN VONG ÚC-
VIỆT

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu xin trân trọng kính mời:

• Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do của các Tiểu Bang và Lãnh Thổ,
• Quý hội cựu quân nhân liên bang, tiểu bang và lãnh thổ,
• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức,
• Quý vị đại diện giới truyền thông,
• Toàn thể quý đồng bào

Vui lòng dành chút thời giờ quý báu để cùng tham dự buổi Biểu tình đòi hỏi dân chủ, nhân quyền cho Việt-Nam và đồng hành với quốc nội lên án những hành vi phản quốc bán đất, dâng biển của nhà cầm quyền CSVN trong dịp biểu tình và tưởng niệm QUỐC HẬN 30-4 tại Canberra.

Ngày: Thứ Bảy, 29-04-2017
Vào lúc: 11:00 giờ sáng
Tại: Toà Đại sứ CSVN, 6 Timbarra Cres, O’Malley, Canberra


Sau đó đoàn biểu tình sẽ di chuyển đến Toà Đại sứ Tàu Cộng để biểu tình đồng hành cùng đồng bào quốc nội cũng như để phản đối và lên án âm mưu xâm chiếm Việt Nam.

Vào lúc: 1:30 giờ chiều
Tại: 15 Coronation Drive, Yarralumla, ACT 2600


Và sau đó tham dự buổi lễ Tưởng Niệm và Tri Ân các chiến sĩ Việt-Úc đã hy sinh cho lý tưởng Tự Do tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong Việt-Nam.

Vào lúc: 2:30 giờ chiều
Tại: Tượng Đài Chiến Sĩ Trận Vong Việt-Nam, ANZAC Parade, Canberra

Đứng trước tình trạng Tổ Quốc lâm nguy, trước thảm cảnh đất nước bị thôn tính bởi Tàu cộng và sự đồng lõa Phản Quốc của nhà cầm quyền CSVN, mọi người chúng ta cần phải cùng với cộng đồng người Việt Tự Do tại Úc Châu lên tiếng ủng hộ và đồng hành với đồng bào Quốc Nội, với quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, và với các nhà tranh đấu dân chủ đã và đang hy sinh, bất chấp hiểm nguy để đương đầu trực tiếp với bạo quyền Cộng sản bán nước hại dân tại quê nhà.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu kêu gọi đại diện các hội đoàn, đoàn thể và đồng bào cùng tham dự cho thật đông đủ trong dịp biểu tình và tưởng niệm QUỐC HẬN 30-4 lần thứ 42, tại Canberra.

TM. BCH-CĐNVTD-UC
Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch
Ngày 19 tháng 4 năm 2017


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
26042017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: