Wednesday, April 19, 2017

POLITICS AND POLICY_ Tillerson Warns Iran Could End Up Like North Korea

THE WALL STREET JOURNAL

POLITICS AND POLICY

Tillerson Warns Iran Could End Up Like North Korea

Secretary of state raises prospect of new sanctions against Tehran

By Felicia Schwartz

April 19, 2017 7:09 p.m. ET

WASHINGTON—Secretary of State Rex Tillerson said the nuclear agreement with Iran risks repeating mistakes of past U.S. policy toward North Korea, underscoring a tough Trump administration line against both countries.

Mr. Tillerson raised the prospect of new sanctions against Tehran for regional provocations and said the administration was...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/tillerson-warns-iran-could-end-up-like-north-korea-1492643365


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
20042017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: