Tuesday, April 25, 2017

WORLD_ Trump’s North Korea Obstacle: Sanctions Are Unevenly Enforced

THE WALL STREET JOURNAL

WORLD - ASIA - ASIA NEWS

Trump’s North Korea Obstacle: Sanctions Are Unevenly Enforced

Lack of enforcement demonstrates a challenge in orchestrating international pressure on Pyongyang as Trump calls for tougher penalties

By Alastair Gale

April 25, 2017 3:50 a.m. ET

TOKYO—Multiple countries aren’t fully enforcing United Nations sanctions on North Korea, the U.S. point person on the nation said, highlighting a difficulty in orchestrating international pressure on Pyongyang after President Donald Trump called for North Korea to face tougher U.N. penalties.

After a meeting in Tokyo with his counterparts from Japan and South Korea, Joseph Yun, U.S. special representative for North Korea policy, said...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/sanctions-on-north-korea-arent-universally-enforced-diplomat-says-1493106632


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
25042017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: