Friday, April 14, 2017

POLITICS_ From Afghanistan to Syria: Trump's major military operations in his first 100 days

FOX NEWS

PENTAGON

From Afghanistan to Syria: Trump's major military operations in his first 100 days


Published April 13, 2017 FoxNews.comVIDEO: Trump: US military has been given total authorization


The United States military dropped its largest non-nuclear bomb on an ISIS tunnel complex in Afghanistan on Thursday, the latest overseas military operation under President Donald Trump.

The president has authorized three major military missions since he took office in January.

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/04/13/from-afghanistan-to-syria-trumps-major-military-operations-in-his-first-100-days.html

______

"North Korea is a problem, the problem will be taken care of," Trump said.
______

***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
14042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: