Thursday, April 06, 2017

WORLD_ SYRIA_ U.S. Intelligence Agencies Suspect Assad Kept Some Chemical Weapons: Official

U.S.News

U.S. Intelligence Agencies Suspect Assad Kept Some Chemical Weapons: Official


April 6, 2017, at 4:06 p.m.
REUTERS

WASHINGTON (Reuters) - U.S. intelligence agencies suspect that Syrian President Bashar al-Assad kept some of the chemical weapons or components that he agreed to surrender under a 2013 U.S.-Russian deal, a U.S. intelligence official said on Thursday.

"We have never taken the Assad regime at its word that it declared its entire chemical weapons stockpile," said the U.S. intelligence official, who spoke on condition of anonymity.

"Assad has repeatedly shown that he is willing to use whatever chemical weapons he has retained or reconstituted to attack and terrorize his own people," the official said.

(Reporting by Jonathan Landay; Editing by Chris Reese)
Copyright 2017 Thomson Reuters.


READ MORE:
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-04-06/us-intelligence-agencies-suspect-assad-kept-some-chemical-weapons-official


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
07042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: