Friday, April 07, 2017

WORLD_ Russian warship heads toward US destroyers after strike on Syria

NEW YORK POST

News

Russian warship heads toward US destroyers after strike on Syria

By Yaron Steinbuch

April 7, 2017 | 12:25pmThe Russian Navy's frigate Admiral Grigorovich sails in the Bosphorus on its way to the Mediterranean Sea.
ReutersA Russian warship headed Friday to the area in the eastern Mediterranean where the two US Navy destroyers that launched 59 cruise missiles into Syria were stationed, according to a report.

The frigate Admiral Grigorovich RFS-494 sailed through the Bosphorus Strait from the Black Sea, a US defense official told Fox News.

Also Friday, one of the US destroyers began heading to an undisclosed location to rearm.

READ MORE: http://nypost.com/2017/04/07/russian-warship-heads-toward-us-destroyers-after-strike-on-syria/


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
08042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: