Saturday, April 01, 2017

MARKETS_ For Chinese Companies, If You Can’t Move Money Overseas, Raise It Overseas

THE WALL STREET JOURNAL

MARKETS - MARKETS MAIN

For Chinese Companies, If You Can’t Move Money Overseas, Raise It Overseas

Chinese firms have issued some $52.6 billion worth of U.S. dollar bonds in the first quarter as Beijing has tightened curbs on outflows

By Rachel Rosenthal

Updated April 1, 2017 9:10 a.m. ET


Chinese companies struggling to get their money out of the country have come up with an alternative: raise money overseas.

Chinese firms have issued some $52.6 billion worth of U.S. dollar bonds in the first quarter, up 72% from the previous three months, according to Dealogic, and nearly five times the amount from the first quarter of 2016.

The surge has come as Beijing has tightened curbs on capital outflows, making it...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/for-chinese-companies-if-you-cant-move-money-overseas-raise-it-overseas-1491048003


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
02042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: