Saturday, April 01, 2017

COLOMBIA_ BURIED ALIVE_ Colombia landslides leave at least 200 dead and many more injured after heavy flooding – with 220 missing

THE SUN

BURIED ALIVE Colombia landslides leave at least 200 dead and many more injured after heavy flooding – with 220 missing

The mudslides first hit on Friday following days of torrential rains

By John Shammas

1st April 2017, 5:12 pm
Updated: 1st April 2017, 11:50 pm

AT LEAST 200 people have died and many more injured in southern Colombia, authorities have confirmed.

The mudslides first hit on Friday following days of torrential rains, with at least 190 feared injured and 200 more missing.GETTY IMAGES

Soldiers carrying a corpse following mudslides caused by heavy rains, in Mocoa earlier todayASSOCIATED PRESS

More than 200 people are thought to be missing, as the death toll continues to rise


READ MORE: https://www.thesun.co.uk/news/3232023/colombia-landslides-leave-at-least-92-dead-and-many-more-injured-after-heavy-flooding/


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
02042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: