Friday, June 02, 2017

WORLD_ Australia Calls on Asian Countries to Uphold Rules-Based Order

THE WALL STREET JOURNAL

WORLD - ASIA - ASIA NEWS

Australia Calls on Asian Countries to Uphold Rules-Based Order


Australian PM has sought to maintain good relations with both U.S. and China

By Jake Maxwell Watts and Rob Taylor
June 2, 2017 10:21 a.m. ET

SINGAPORE—In a veiled swipe at China’s militarization of contested waters in the South China Sea, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull called on Asian countries to uphold a rules-based order or risk upsetting the region’s unprecedented economic rise.

Speaking Friday at the Shangri-La Dialogue in Singapore, a regional defense forum, Mr. Turnbull told delegates that Australia’s vision is “a world where big fish neither intimidate...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/australia-calls-on-asian-countries-to-uphold-rules-based-order-1496413278


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
03062017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: