Thursday, June 15, 2017

MEDIA LEADERS and THE TRUTH (?)_ Here Are Five Fake Stories CNN Pushed

THE
DAILY CALLER

US


Here Are Five Fake Stories CNN Pushed


JUSTIN CARUSO
Contributor

1:19 AM 06/14/2017

READ MORE: http://dailycaller.com/2017/06/14/for-chris-cillizza-here-are-five-fake-stories-cnn-pushed/


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
15062017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: