Wednesday, June 28, 2017

SECURITY_ FBI 'reopening' probe of DoD-funded school with suspected Chinese military ties, rep says

FOX NEWS

NATIONAL SECURITY

FBI 'reopening' probe of DoD-funded school with suspected Chinese military ties, rep says 

By Catherine Herridge, Pamela K. Browne, Cyd Upson

Published June 28, 2017 Fox News


VIDEO: Congress investigating school's alleged ties to China


The FBI is “reopening” its probe of a taxpayer-funded online school for military servicemembers after a six-month Fox News investigation exposed its alleged Chinese military ties, according to a senior Republican lawmaker.

"They've told us they're looking more seriously at it, that they're quote, unquote, reopening that investigation, and I hope to get some answers," retiring Rep. Jason Chaffetz, R-Utah, told Fox News.

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/06/28/fbi-reopening-probe-dod-funded-school-with-suspected-chinese-military-ties-rep-says.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
29062017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: