Saturday, June 10, 2017

QUEEN' S BIRTHDAY_ Here’s what’s open this Queen’s Birthday

NEWS.COM.AU

Here’s what’s open this Queen’s Birthday


business  -  retail
June 11, 20176:42amHappy Empire Day. Picture: Warren Little/Getty Images


Frank Chung, news.com.au
@franks_chung

ELIZABETH’S birthday is coming up.

Celebrated on the second Monday of June in every state and territory except Queensland and WA*, the Queen’s Birthday public holiday is a good time to drink, watch sports, and reflect on the superiority of western civilisation.

READ MORE: http://www.news.com.au/finance/business/retail/heres-whats-open-this-queens-birthday/news-story/333e42eb2fb82d0d5d60e0140d64c88e


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
11062017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: