Saturday, June 24, 2017

WORLD_ More Than 100 People Possibly Buried by Landslide in Southwestern China

THE WALL STREET JOURNAL

WORLD


More Than 100 People Possibly Buried by Landslide in Southwestern China

Early-morning landslide crashed into Xinmo mountain village in Sichuan province, county government says

By Chao Deng
Updated June 24, 2017 1:33 a.m. ET

BEIJING—A landslide that crashed into a mountain village in southwestern China’s Sichuan province early Saturday was feared to have buried more than 100 people, according to local authorities.

More than 40 homes were buried by the landslide, which happened around 6 a.m. and came after heavy rains. It blocked 1¼-mile section of a river in Xinmo village, according to an announcement on the website of the local county government. ...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/around-100-people-feared-buried-by-landslide-in-southwestern-china-1498272473


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
24062017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: