Thursday, June 01, 2017

VIETNAM_ Biểu tình phản đối việt cộng nguyễn xuân phúc tới Mỹ ăn mày ngày 31-05-2017

Nhân đọc bản tin từ VOA tiếng Việt, xin có vài suy nghĩ thô thiển chia sẻ cùng Quý Anh Chị .

Biểu tình phản đối việt cộng nguyễn xuân phúc tới Mỹ ăn mày ngày 31-05-2017
"Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào"
Đã thành VẾT NHỤC trên đầu việt gian - việt cộng.

Bè lũ chó má BÁN NƯỚC DIỆT CHỦNG việt cộng đã từng kêu gào phải đánh cho "Mỹ cút, Ngụy nhào" và sau 42 năm CƯỚP toàn đất nước Việt Nam, bè lũ súc sinh cẩu trệ BÁN NƯỚC DIỆT CHỦNG việt cộng vẫn từng thằng từng thằng tiếp tục qua Mỹ ăn mày .

Lần này thì tới phiên thằng chó má việt cộng nguyễn xuân phúc .
việt cộn
g
nguyễn xuân phúcChính phủ Mỹ vì quyền lợi của Nước Mỹ, vì quyền lợi của Người Dân Mỹ, còn bè lũ chó má BÁN NƯỚC cầu vinh việt cộng vì quyền lợi của cái đảng khốn kiếp chuyên BÁN NƯỚC cho giặc tàu để tiếp tục giữ cái ngai vàng trên đầu Dân Tộc Việt Nam .

Đến ngày hôm nay những ai còn nghĩ rằng bè lũ chó má việt cộng thật tâm bảo vệ đất nước Việt Nam thiển nghĩ những kẻ đó nếu vì tư lợi hay lý do nào đó cho bản thân, tổ chức, đảng phái, quốc gia của họ thì không nói làm gì, nhưng nếu là người Việt Nam thiển nghĩ chỉ có kẻ vẫn còn mê ngủ hay nói khác đi là vì đần độn , ngu xuẩn đến độ HẾT THUỐC CHỮA nên mới không thấy được dưới sự cầm quyền ĐỘC đảng của bè lũ chó má việt cộng, đất nước Việt Nam đã và đang đi đến HỦY DIỆT, dân tộc Việt Nam đã và đang bị ĐẦU ĐỘC, đã và đang là NÔ LỆ cho một chế độ thú vật cai trị người, và đang đi đến DIỆT VONG .Dân trong nước Việt Nam Biểu Tình chống Formosa

______

Nói cho thế giới biết tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam, vấn đề môi sinh bị ô nhiểm mà chính quyền Việt Nam đã làm lơ; vấn đề biển Đông – Việt Nam nhường hải đảo cho Trung Cộng mà Việt Nam không dám lên tiếng.

Bác sĩ Võ Đình Hữu

______

Xin cám ơn Bác sĩ Võ Đình Hữu

Nhưng thực tế bè lũ chó má việt cộng không phải "nhường" hải đảo của giang sơn Việt Nam cho giặc tàu mà thực chất lũ chó má việt cộng đã BÁN lãnh hải của giang sơn Việt Nam cho giặc tàu có văn tự bên cạnh những văn từ BÁN từng phần lãnh thổ giang sơn Việt Nam cho giặc tàu để đổi lấy ngôi vị thái thú thay giặc tàu cai trị, nô lệ, đồng hóa và TIÊU DIỆT dân Việt .Công hàm BÁN NƯỚC của việt gian cộng sản VN ngày 14-9-1958


Vì vậy cần PHẢI NÓI RÕ hơn cho thế giới chẳng những cần PHẢI BIẾT được, mà còn cần PHẢI HIỂU được rằng ngày nào bè lũ chó má DỐI TRÁ TÀN ĐỘC BÁN NƯỚC cầu vinh việt cộng còn cầm quyền đất nước Việt Nam thì Dân Việt Nam chỉ có quyền làm con vật, làm NÔ LỆ cho bè lũ chó má việt cộng chà đạp, lăng nhục sai khiến chứ không hề có được cái QUYỀN LÀM NGƯỜI, nói chi đến TỰ DO, DÂN CHỦ .

Còn nữa, những ai còn nghĩ là người Việt Nam, nếu còn lương tri, hãy NGƯNG NGAY những hành vi TIẾP MÁU NUÔI việt cộng, duy trì chế độ việt cộng tiếp tục BÁN NƯỚC DIỆT NÒI vì đây chính là hành vi ĐỒNG LÕA
với bè lũ TỘI ĐỒ việt cộng BÁN NƯỚC DIỆT CHỦNG, không thể chối cãi .


Xin mời Quý Anh Chị vào "link" dưới đây, từ VOA tiếng Việt đọc thêm và tùy nghi nhận định:

VOA Tiếng Việt
31/05/2017

https://www.voatiengviet.com/a/bieu-tinh-phan-doi-chuyen-tham-my-cua-thu-tuong-phuc/3878971.html***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
02062017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: