Friday, May 05, 2017

POLITICS_ Trump signs $1.1 trillion spending bill, avoiding shutdown

FOX NEWS

WHITE HOUSE

Trump signs $1.1 trillion spending bill, avoiding shutdown


Published May 05, 2017 Fox News
VIDEO: Conservatives not happy with GOP spending concessions


President Trump on Friday signed a $1.1 trillion spending bill that keeps the government funded through September, preventing a shutdown ahead of the midnight Friday deadline.

The Senate passed the bill Thursday after it had gone through the House on Wednesday. Deputy Press Secretary Sarah Huckabee Sanders said at the White House press briefing Friday that the president had signed the bill earlier in the day.

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/05/05/trump-signs-1-1-trillion-spending-bill-avoiding-shutdown.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
06052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: