Friday, May 19, 2017

LEADERS and THE TRUTH (!)_ Biden knocks Clinton: Not a 'great' candidate

FOX NEWS

DEMOCRATS

Biden knocks Clinton: Not a 'great' candidate


Published May 19, 2017 Fox NewsVIDEO: Joe Biden: Clinton was never a great candidate


Former Vice President Joe Biden took a swipe at Hillary Clinton on Thursday, saying upon further reflection she wasn’t a “great candidate” for president.

The former VP, who continued to leave the door open just a crack to a possible 2020 run, spoke at a hedge-fund manager conference in Las Vegas.

According to Fox Business Network, Biden addressed the Democratic presidential nominee’s surprise November defeat to President Trump in blunt terms.

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/05/19/biden-knocks-clinton-not-great-candidate.html


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
20052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: