Friday, May 19, 2017

OPINION_ Camille Paglia: Democrats are colluding with the media to create chaos

THE WASHINGTON EXAMINER

OPINION

Camille Paglia: Democrats are colluding with the media to create chaos

by Emily Jashinsky
| May 16, 2017, 7:03 PM

READ MORE: http://www.washingtonexaminer.com/camille-paglia-democrats-are-colluding-with-the-media-to-create-chaos/article/2623299

______

Paglia's assessment of media bias in the Trump era leaves little room for optimism . "I am appalled at the behavior of the media," she declared. "It's the collapse of journalism."

______

What do YOU think?


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
20052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: