Friday, May 26, 2017

US IMMIGRATION_ NC billboard supporting Trump travel ban ignites controversy with 9/11 reference

FOX NEWS

CONTROVERSIES

NC billboard supporting Trump travel ban ignites controversy with 9/11 reference


Published May 26, 2017 Fox News


This billboard greets motorists on Interstate 40 in North Carolina's Catawba County. (WSOC-TV)


A controversial North Carolina billboard has drawn criticism for referring to the 9/11 terror attack in promoting President Trump’s travel ban.

The billboard on I-40 in Catawba County says “why support President Trump’s immigration ban? 19 Muslim immigrants killed 2977 Americans. September 11, 2001.”

READ MORE: http://www.foxnews.com/us/2017/05/26/nc-billboard-supporting-trump-travel-ban-ignites-controversy-with-911-reference.html***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
27052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: