Wednesday, May 17, 2017

ASIA PACIFIC_ Aircraft carrier USS Ronald Reagan departs Yokosuka base amid growing uncertainty in Asia

The Japan TimesThe USS Ronald Reagan aircraft carrier is moored at its home port in Yokosuka, Kanagawa Prefecture, on Monday. The vessel departed the naval base there Tuesday for a scheduled annual patrol of the Asia-Pacific region. | AFP-JIJI


ASIA PACIFIC

Aircraft carrier USS Ronald Reagan departs Yokosuka base amid growing uncertainty in Asia

by Jesse Johnson Staff Writer
May 17, 2017
Article history

The nuclear-powered aircraft carrier USS Ronald Reagan has departed the Yokosuka naval base in Kanagawa Prefecture for a scheduled annual patrol of the Asia-Pacific region amid growing concerns over North Korea’s nuclear arms and missile program and simmering territorial disputes in the contested South China Sea.

The Reagan, the U.S. Navy’s only forward-deployed aircraft carrier, departed its homeport in Yokosuka on Tuesday after technical problems reportedly delayed its departure a day earlier. The departure comes just two days after North Korea, in its latest provocation, lobbed one of its most advanced ballistic missiles to date into the Sea of Japan.

READ MORE: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/17/asia-pacific/u-s-aircraft-carrier-ronald-reagan-departs-yokosuka-base-amid-growing-uncertainty-asia/

______

The U.S. says China has continued to bolster its military capabilities there as it seeks to reinforce effective control of much of the strategic waterway, through which $5 trillion in trade passes each year. The Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan and Brunei also have overlapping claims.

______

What do YOU think?

Do YOU believe communist Vietnam really wants to "have overlapping claims" ?

Please look at this:Công hàm BÁN NƯỚC Ô NHỤC của bè lũ chó má cộng sản Việt Nam ký BÁN lãnh hải Việt Nam cho giặc tàu ngày 14 tháng 9 năm 1958.
___

Riêng với dân tộc Việt Nam,

Những người dân Việt Nam yêu Quê Hương Đất Nước, đã và đang lên tiếng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đã và đang đứng lên chống "giặc tàu xâm lược" đều bị bè lũ cầm quyền chó má bán nước cầu vinh, bè lũ chó má BÁN NƯỚC DIỆT CHỦNG việt cộng đàn áp, bắt bớ, đánh đập, tra tấn, tù đày, thậm chí THỦ TIÊU, GIẾT HẠI dưới nhiều hình thức .

Bè lũ chó má việt cộng trước sau cũng chỉ "lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam" cho có lệ . Lũ giặc CƯỚP BÁN NƯỚC cầu vinh việt cộng lần nào cũng như lần nấy đều ú a ú ớ nhăng cuội cho có lệ nhưng không hề có một hành động cụ thể nào chứng tỏ cho thế giới thấy rõ ràng Việt Nam bảo vệ Chủ Quyền của Việt Nam ở Biển Đông .

LỰC CHÍNH YẾU chống lại sự bành trướng, CHIẾM CỨ Biển Đông của giặc tàu là Việt Nam.

Nhưng cầm quyền Việt Nam hiện nay lại là bè lũ chó má việt cộng BÁN NƯỚC cho giặc tàu.

Suốt 42 năm CƯỚP toàn đất nước Việt Nam, bè lũ chó má việt cộng đã và đang BÁN NƯỚC cho giặc tàu có văn tự, không chỉ về lãnh hải mà còn cả trên đất liền. nên lũ súc sinh việt cộng này trước sau cũng chỉ ú a ú ớ rồi tiếp tục NGẬM MIỆNG để tiếp tục làm thái thú cho giặc tàu TIÊU DIỆT dân Việt, để bọn giặc tàu tự do lộng hành ở Biển Đông, đã và đang gây trở ngại và ảnh hưởng đến an ninh của toàn thế giới .

Đây là thực tế hiển nhiên đã và đang xảy ra dưới mắt thế giới trong suốt nhiều năm qua mà bè lũ khốn kiếp việt cộng không thể nào chối cãi .

Thế giới vì QUYỀN LỢI của họ có thể làm ngơ để tiếp tục bang giao với bè lũ chó má việt cộng, nhưng nếu là người Dân Việt Nam sau 42 năm dưới sự thống trị của bè lũ chó má việt cộng, dưới chế độ thú vật cai trị người vẫn chưa nhận ra đâu là SỰ THẬT, vẫn chưa ĐỒNG LOẠT ĐỨNG LÊN TRANH ĐẤU GIÀNH LẠI QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM từ tay bè lũ cẩu trệ Phản Quốc Cướp Nước DIỆT CHỦNG BÁN NƯỚC cầu vinh việt cộng , e rằng đất nước sẽ đi đến diệt vong vào tay bè lũ chó má việt cộng, dân tộc sẽ bị tròng cổ NÔ LỆ cho giặc tàu là điều không thể nào tránh khỏi.

Đã đến lúc nếu không muốn nói là QUÁ MUỘN, Dân Việt Nam PHẢI NHÌN THẲNG vào thực tế, KHÔNG một ai, KHÔNG một quốc gia nào có thể CỨU được đất nước và dân tộc Việt thoát cảnh DIỆT VONG,
NÔ LỆ nếu Dân Việt Nam không ĐỒNG LOẠT ĐỨNG LÊN TỰ CỨU CHÍNH MÌNH.

Rõ ràng hiển nhiên Dân Việt chống giặc tàu xâm lược thì bị lũ giặc BÁN NƯỚC việt cộng đánh đập, tù đày, giết hại, thủ tiêu . Vậy
Không còn cách nào khác .


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
18052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: