Friday, May 19, 2017

WORLD_ Philippine President Alleges China Threatened War

VOA

ASIA

Philippine President Alleges China Threatened War


May 19, 2017 7:52 PM
VOA News

Photo: Philippine President Rodrigo Duterte, left, and Chinese President Xi Jinping pose for photographers prior to their meeting held on the sidelines of the Belt and Road Forum for International Cooperation at the Great Hall of the People in Beijing, May 15, 2017.


Philippine leader Rodrigo Duterte says Chinese President Xi Jinping threatened him with war if the Philippines begins drilling for oil in a disputed part of the South China Sea.

READ MORE: https://www.voanews.com/a/phillippine-president-alleges-china-threatened-war/3862678.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
20052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: