Wednesday, May 24, 2017

WORLD_ U.S. Navy Conducts South China Sea Navigation Operation

THE WALL STREET JOURNAL

WORLD - ASIA - ASIA NEWS

U.S. Navy Conducts South China Sea Navigation Operation

‘Freedom of navigation’ patrol a first under Trump administration

By Gordon Lubold

May 24, 2017 6:24 p.m. ET


WASHINGTON—The Pentagon conducted a Navy patrol in the South China Sea, U.S. officials said Wednesday, the first such operation under President Donald Trump designed to send a signal to China about U.S. intentions to keep critical sea lanes open in the Pacific Ocean.

The patrol, known as a freedom of navigation operation, was conducted Wednesday around Mischief Reef, one of a chain of disputed islands in the South China Sea. The...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/u-s-navy-conducts-south-china-sea-navigation-operation-1495664647


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
25052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: