Saturday, May 27, 2017

WORLD_ U.S. deploys Guam-based high-altitude surveillance drone to Yokota base

TheJapanTimes

A Global Hawk surveillance drone is seen at the U.S. Misawa Air Base in May 2014. | KYODO

NATIONAL

U.S. deploys Guam-based high-altitude surveillance drone to Yokota base

Kyodo, JIJI, Staff Report
May 2, 2017
ARTICLE HISTORY

An RQ-4 Global Hawk surveillance drone arrived at Yokota Air Base Monday night, starting a five-month operation in Tokyo, the U.S. base announced.

The U.S. Air Force’s Global Hawk drone is expected to survey ballistic missiles and nuclear facilities in North Korea, which have fueled political tensions over the past month.

The aircraft is part of the 69th Reconnaissance Group Detachment 1 and provides near real-time aerial imagery reconnaissance support to U.S. and partner nations, according to the base’s website.

READ MORE: http://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/02/national/u-s-deploys-guam-based-high-altitude-surveillance-drone-yokota-base/


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
27052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: