Thursday, May 04, 2017

LEADERS and THE TRUTH_ Comey Defends Action on Clinton Emails, but 'Mildly Nauseous'

THE WALL STREET JOURNAL

Comey Defends Action on Clinton Emails, but 'Mildly Nauseous'


5/3/2017 6:29PM

VIDEO:

FBI Director James Comey defended his handling of investigations into both Hillary Clinton and President Donald Trump at a Senate hearing. WSJ's Shelby Holliday has the story. Photo: Getty Images

READ MORE: http://www.wsj.com/video/comey-defends-action-on-clinton-emails-but-says-he-mildly-nauseous/D7185640-1566-4DD2-BBCD-68527CEC32DD.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
05052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: