Tuesday, May 02, 2017

LEADERS and THE TRUTH_ Clinton blames Comey, WikiLeaks for election loss to Trump

FOX NEWS

DEMOCRATS

Clinton blames Comey, WikiLeaks for election loss to Trump


Published May 02, 2017 Fox News
VIDEO: Hillary Clinton talks election loss, supports Syria strike


Hillary Clinton on Tuesday said she took “absolute personal responsibility” for her losing presidential campaign -- but went on to blame FBI Director James Comey and Russian interference for aiding Republican rival Donald Trump’s ascension to the presidency.

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/05/02/clinton-blames-comey-wikileaks-for-election-loss-to-trump.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
03052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: