Friday, May 05, 2017

Hillary Clinton Email Scandal CONTINUES_ Judge orders State Department to release more Benghazi emails

NEW YORK POST

News

Judge orders State Department to release more Benghazi emails

By Bob Fredericks

May 5, 2017 | 2:14pm | UpdatedWireImage


A federal judge has ordered the State Department to release another batch of emails from Hillary Clinton’s private server related to the 2012 terror attack on the US diplomatic compound in Benghazi, a government watchdog said Friday.

READ MORE: http://nypost.com/2017/05/05/judge-orders-state-department-to-release-more-benghazi-emails/


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
06052017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: