Sunday, August 13, 2017

POLITICS_ Rubio gets extra security after alleged assassination threat from Venezuelan politician

FOX NEWS

POLITICS

Rubio gets extra security after alleged assassination threat from Venezuelan politician


Published August 13, 2017 Fox News


Venezuelan politican Diosdado Cabello may have ordered Sen. Marco Rubio to be killed. (REUTERS/Carlo Allegri)


A top Venezuelan politician may have ordered Florida Sen. Marco Rubio to be assassinated after the senator unleashed a string of criticisms against the country’s government, Fox News has learned.

The possible threat led Rubio to take on a stronger security detail, including U.S. Capitol Police. Rubio was seen with additional security in both Washington and Miami.

SEN. MARCO RUBIO ON HIS MESSAGE TO THE VENEZUELAN PEOPLE

READ MORE: http://www.foxnews.com/politics/2017/08/13/rubio-gets-extra-security-after-alleged-assassination-threat-from-venezuelan-politician.html


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
14082017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: