Sunday, August 13, 2017

DEFENSE_ US ‘taking all possible actions’ to defend against North Korea

NEW YORK POST

NEWS

US ‘taking all possible actions’ to defend against North Korea

By Mark Moore

August 13, 2017 | 2:41pmH.R. McMaster (left) and Kim Jong Un


National security adviser H.R. McMaster on Sunday said the US is “taking all possible actions” to defend against nuclear threats from North Korea, but declined to say how far the rogue regime would have to go before provoking a response.

Asked if “threats alone” would be enough for the US to retaliate militarily, McMaster said “it depends.”

“Well, it depends on the nature of the threat, right?” he said on ABC’s “This Week.” “And so this is why what Kim Jong Un is doing is very, very dangerous.”

READ MORE: http://nypost.com/2017/08/13/us-taking-all-possible-actions-to-defend-against-north-korea/


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
14082017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: