Friday, March 31, 2017

WORLD_ North Korea's 'reckless' actions must be stopped, Mattis says

FOX NEWS

PENTAGON

North Korea's 'reckless' actions must be stopped, Mattis says


Published March 31, 2017 FoxNews.com

VIDEO: US officials believe North Korea nuclear test is imminent

North Korea’s “reckless” actions in regards to its nuclear weapons and missile programs “has got to be stopped,” Defense Secretary Jim Mattis said Friday.

Speaking at a news conference in London, Mattis raised the North Korea issue in response to a reporter’s question about Iran. He suggested that North Korea is a more urgent problem.

READ MORE:: http://www.foxnews.com/world/2017/03/31/north-koreas-reckless-actions-must-be-stopped-mattis-says.html


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
01042017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: