Saturday, March 18, 2017

OPINION / COMMENTARY_ To Preserve Stability in the Asia-Pacific, Finish the Pivot

THE WALL STREET JOURNAL

OPINION  -  COMMENTARY

To Preserve Stability in the Asia-Pacific, Finish the Pivot

Strong U.S. engagement is an essential bulwark against China’s ambitions.

By Jim Talent
and Dennis Shea
Updated March 17, 2017 4:41 p.m. ET


In direct violation of international law, China recently installed antiaircraft and other short-range defensive weapons systems on all of its claimed artificial islands in the South China Sea. On three of the seven features, China is now building structures apparently designed to house long-range surface-to-air missiles.

Beijing’s actions are part of a coercive pattern of tactics designed to enforce its claims to sovereignty over most of the South and East China Seas. In recent months, China seized a U.S. Navy underwater...

RELATED VIDEO  Opinion Journal: Tillerson’s Message to Pyongyang

American Enterprise Institute Resident Scholar Michael Auslin on the Secretary of State’s Asia diplomacy.

Photo credit: Getty Images.


READ MORE: https://www.wsj.com/articles/to-preserve-stability-in-the-asia-pacific-finish-the-pivot-1489689051

______

Strong U.S. engagement is an essential bulwark against China’s ambitions.

______


Giặc tàu bành trướng đã quá rõ ràng  là HIỂM HỌA của toàn thế giới .

Riêng với dân tộc Việt Nam, bè lũ chó má BÁN NƯỚC DIỆT CHỦNG
việt cộng HIỂM HỌA trước mắt cần phải TIÊU DIỆT trước tiên cho sự TỰ TỒN của cả dân tộc. Thế giới vì lý do riêng hay vì quyền lợi của họ không nhìn thấy nhưng người dân Việt Nam không thể không nhìn thấy.

Ngày nào bè lũ chó má việt cộng còn cầm quyền, còn ngồi trên đầu chà đạp dân Việt, bất cứ người dân Việt yêu nước QUYẾT TÂM chống giặc tàu xâm lược đều bị bè lũ chó má BÁN NƯỚC cầu vinh việt cộng trấn áp, đánh đập , tù đày, GIẾT HẠI, THỦ TIÊU .

Vì vậy
***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
19032017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: