Thursday, March 23, 2017

Apple to Start Making iPhones in India Over Next Two Months

THE WALL STREET JOURNAL

TECH - TECHNOLOGY

Apple to Start Making iPhones in India Over Next Two Months

Contract manufacturer Wistron will manufacture iPhones at its Bangalore plant

By Rajesh Roy
and Newley Purnell
Updated March 23, 2017 12:17 p.m. ET


NEW DELHI—Apple Inc. will soon start assembling iPhones in India for the first time, say government officials familiar with its plans, boosting the company’s chances of gaining a foothold in the fast-growing market.

Taiwanese contract manufacturer Wistron Corp. will likely start making iPhone 6 and 6S models here in the next four-to-six weeks at its plant in Bangalore, said an official of the southern state of Karnataka where the...


READ MORE: https://www.wsj.com/articles/apple-likely-to-start-making-iphones-in-india-over-next-two-months-1490269258


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
24032017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: