Tuesday, February 07, 2017

TRUMP'S FIRST 100 DAYS_ 'Focus on American Workers First': Cotton's Bill Would Cut Legal Immigration in Half

FOX NEWS insider

'Focus on American Workers First': Cotton's Bill Would Cut Legal Immigration in Half
Feb 07, 2017   -    As seen on The First 100 Days

On Tuesday, Sen. Tom Cotton (R-AR) and David Perdue (R-GA) announced legislation designed to cut legal immigration to the U.S. in half.

The Reforming American Immigration for Strong Employment Act, or RAISE Act, would reduce the number of green cards issued annually from one million to 500,000.

READ MORE: http://insider.foxnews.com/2017/02/07/tom-cotton-legislation-would-cut-legal-immigration-half-aim-help-american-workers


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
08022017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: