Thursday, February 09, 2017

HONG KONG_ Hong Kong Communist Party Newspaper Editor Seeks Asylum in U.S.

RFA

Hong Kong Communist Party Newspaper Editor Seeks Asylum in U.S.


2017-02-08

Photo: Long Zhenyang, a former assistant editor-in-chief of Hong Kong's Commercial Daily, attends a memorial for political prisoner Peng Ming in San Francisco, Dec. 18, 2016. Long Zhenyang


An editor of a Hong Kong newspaper has fled the city and is seeking asylum in the United States, citing political persecution by the ruling Chinese Communist Party after he showed support for the former British colony's 2014 pro-democracy movement.

Long Zhenyang, 47, handed in his resignation as assistant editor-in-chief of the Commercial Daily, one of a trio of Beijing-backed newspapers in the Chinese-controlled territory, after being placed under "political measures" for more than a year, he told RFA in an interview on Wednesday. He said the newspaper has been controlled by Chinese officials under the aegis of the Shenzhen Press Group since 1999.

He had been placed under "political measures" for more than a year prior to his departure, he told RFA in an interview on Wednesday.

"I'm already in the U.S.," Long said. "There's no way I would have laid all my cards on the table until after I had left [China]."

He described the Communist Party as "a terrifying organization."

"I had already been placed under political measures at the paper for over a year, which basically meant that they didn't trust my politics," Long said, adding that he is seeking political asylum.

READ MORE: http://www.rfa.org/english/news/china/hongkong-editor-02082017145231.html

______


He described the Communist Party as "a terrifying organization."

______

What do YOU think?

Riêng những người Việt Nam Tỵ Nạn cộng sản đã và đang quay đầu về lòn trôn bè lũ chó má BÁN NƯỚC cầu vinh việt cộng nghĩ gì?

Những kẻ đã và đang BƠM HƠI TIẾP MÁU nuôi bè lũ BÁN NƯỚC DIỆT NÒI việt cộng nghĩ gì?

Những kẻ quay đầu ca bài hòa giải hòa hợp với
BÁN NƯỚC cầu vinh việt cộng, nghĩ gì?

Những thành phần này thuộc tỵ nạn cộng sản giả hay tỵ nạn cộng sản thiệt mà ngày nay kéo về làm tôi tớ, rửa mặt chùi chân cho bè lũ khốn kiếp GIẾT DÂN BÁN NƯỚC việt cộng, tô son trát phấn duy trì, củng cố cái chế độ chó má chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc Việt mà không biết NHỤC là gì .


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
09022017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: