Friday, February 10, 2017

TRUMP's CABINET_ Tom Price sworn in as health and human services secretary

NEW YORK POST

News

Tom Price sworn in as health and human services secretary

By Associated Press

February 10, 2017 | 11:51amVice President Mike Pence administers the oath of office to Health and Human Services Secretary Tom Price.


WASHINGTON — Rep. Tom Price of Georgia was sworn in Friday as health and human services secretary, setting the stage for the conservative to play a leading role in dismantling President Barack Obama’s health care law.


READ MORE: http://nypost.com/2017/02/10/tom-price-sworn-in-as-health-and-human-services-secretary/


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
11022017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: