Tuesday, February 07, 2017

TRUMP's CABINET_ U.S. Senate moves Jeff Sessions toward confirmation as attorney general

REUTERS

POLITICS
| Tue Feb 7, 2017 | 1:04pm EST

U.S. Senate moves Jeff Sessions toward confirmation as attorney general


U.S. Attorney General-nominee, Senator Jeff Sessions (R-AL) reacts after the inauguration of President Donald Trump in Washington, January 20, 2017. REUTERS/Lucas Jackson


The U.S. Senate on Tuesday, in a procedural vote, cleared the way for confirming President Donald Trump's nomination of Senator Jeff Sessions to be the next attorney general.

READ MORE: http://www.reuters.com/article/us-usa-congress-sessions-idUSKBN15M24Q


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
08022017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: