Tuesday, February 07, 2017

MARKETS_ China’s Foreign-Exchange Reserves Drop Below $3 Trillion, Near Six-Year Low

THE WALL STREET JOURNAL

China’s Foreign-Exchange Reserves Drop Below $3 Trillion, Near Six-Year Low


The drop complicates the central bank’s balancing act of trying to contain asset bubbles without triggering a liquidity crunch

By Lingling Wei
Feb. 7, 2017 7:02 a.m. ET


BEIJING—China’s foreign-exchange reserves dropped below $3 trillion in January, the lowest level in almost six years, complicating the central bank’s balancing act of trying to contain asset bubbles without triggering a liquidity crunch.

The People’s Bank of China said Tuesday that the world’s largest stockpile of foreign currency fell $12.31 billion last month to $2.998 trillion. The decline was smaller than those seen in previous...

READ MORE: https://www.wsj.com/articles/chinas-foreign-exchange-reserves-drop-past-3-trillion-near-six-year-low-1486468958


***


Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog".
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị 
trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk
: 
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc . 
Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị . 


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
08022017

___________

Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là ĐỒNG LÕA với TỘI ÁC

No comments: