Friday, July 07, 2017

WORLD_ Pair of US bombers fly over South China Sea in latest challenge to Beijing

FOX NEWS

PACIFIC

Pair of US bombers fly over South China Sea in latest challenge to Beijing


Published July 07, 2017 Fox NewsTwo U.S. Air Force B-1B Lancers assigned to the 9th Expeditionary Bomb Squadron fly a 10-hour mission from Andersen Air Force Base, Guam, with two South Korean air force F-15s in the vicinity of the Korean peninsula. (Reuters)


Two U.S. bombers flew over the South China Sea on Friday as President Trump and China’s President Xi Jinping prepare for a possible meeting on the sidelines of the G-20 summit in Germany.

The U.S. Air Force said in a statement the two B-1B Lancers made the flight from after training with Japanese jet fighters in the East China Sea, according to Reuters.

"This is a clear demonstration of our ability to conduct seamless operations with all our allies," U.S. Air Force spokesman Maj. Ryan Simpson said.

China has made claims to nearly all of the South China Sea, which holds strategic international shipping routes. About $5 trillion of shipping trade passes through the region every year, according to Reuters. Beijing’s claims in the region have been contested by Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan and Vietnam.

The flight is the latest challenge from the U.S.

The USS Stethem, a guided-missile destroyer based in Japan, sailed within 12 nautical miles of Triton Island, which is part of the Paracel Islands in the South China Sea. It was the second time the Trump administration had made a freedom of navigation patrol since taking office in January.

READ MORE: http://www.foxnews.com/world/2017/07/07/pair-us-bombers-fly-over-south-china-sea-in-latest-challenge-to-beijing.html

______

China has made claims to nearly all of the South China Sea, which holds strategic international shipping routes. About $5 trillion of shipping trade passes through the region every year, according to Reuters. Beijing’s claims in the region have been contested by Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan and Vietnam.

______

Riêng với Dân Tộc Việt Nam,

Thế giới vì quyền lợi của họ có thể có sai lệch vô tình hay cố ý, trong nhận định của họ, nhưng với Dân Tộc Việt thì không thể sai lệch vì đã và đang đứng trước THẢM HỌA MẤT NƯỚC.

"Vietnam" việt cộng trước sau cũng chỉ ú a ú ớ nhăng cuội rồi sau đó vẫn tiếp tục cúi đầu NGẬM MIỆNG lòn trôn giặc tàu vì đã và đang ký nhiều văn tự dưới nhiều hình thức của những cái gọi là "công hàm", "mật ước", "mật hàm" ... BÁN NƯỚC Việt Nam cho giặc tàu, CỤ THỂ là công hàm BÁN NƯỚC Ô NHỤC ngày 14-9-1958 BÁN lãnh hải Việt Nam cho giặc tàu lấy súng đạn vào BẮN GIẾT TÀN SÁT Quân Dân Cán Chính Miền Nam Việt Nam và CƯỚP toàn đất nước Ngày 30-4-1975 .Công hàm BÁN NƯỚC Ô NHỤC việt cộng ký BÁN lãnh hải Việt Nam cho giặc tàu ngày 14-9-1958


Gần đây giàn khoang HD 981 của giặc tàu đã tà tà vào lại lãnh hải Việt Nam nhưng bè lũ chó má việt cộng đã BỊT MIỆNG "báo chí" không cho đăng tin cho Dân Việt Nam biết .

Bè lũ chó má BÁN NƯỚC DIỆT CHỦNG việt cộng đã lộ nguyên hình bè lũ thái thú tôi tớ của giặc tàu, đã và đang thay giặc tàu TIÊU DIỆT dân Việt .

Bè lũ chó má việt cộng đã và đang rước giặc tàu về thờ, giặc tàu đã và đang tràn lan trên khắp lãnh thổ Việt Nam, Dân Việt yêu nước lên tiếng chống giặc tàu xâm lược thì bị lũ chó má việt cộng đánh đập, đàn áp, bắt bớ tù đày, GIẾT HẠI, THỦ TIÊU .

Vì vậy,Không còn cách nào khác .


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
08072017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: