Thursday, July 27, 2017

TRANSGENDER_ Transgender Surgeries Would Cost Pentagon $1.3 Billion

THE
WASHINGTON
FREE BEACON


Transgender Surgeries Would Cost Pentagon $1.3 Billion


Sex-change surgeries cost an average $132,000 eachRep. Vicky Hartzler / Getty Images


BY: Elizabeth Harrington Follow @LizWFB
July 27, 2017 2:35 pm

Taxpayer-funded sex-change surgeries would cost the Pentagon $1.3 billion over 10 years.

President Donald Trump announced Wednesday that transgender individuals will not be eligible to serve in the military, with the White House citing cost and military readiness concerns.

Internal data provided to the Washington Free Beacon from Rep. Vicky Hartzler (R., Mo.), a leading opponent of taxpayer-funded sex changes, show that even by using a conservative estimate, the costs associated with 0.7 percent of the military population is great.

Hartzler's office provided a detailed calculation that shows estimates of the current number of transgender service members, and the number likely to seek a taxpayer-funded gender transition.

READ MORE: http://freebeacon.com/issues/transgender-surgeries-would-cost-pentagon-1-3-billion/


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
28072017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: