Sunday, July 16, 2017

DEMOCRATS and "COLLUSION"_ Judge Jeanine: Freaked out Dems see collusion everywhere

FOX NEWS

Judge Jeanine: Freaked out Dems see collusion everywhereVIDEO: Judge Jeanine: Freaked out Dems see collusion everywhere

Jul. 15, 2017 - 9:31 - Their hysteria has nothing to do with Russia and everything to do with their hatred for President Trump
VIDEO:

READ MORE: http://video.foxnews.com/v/5509479111001/?#sp=show-clips


***

Chân thành cám ơn Quý Anh Chị ghé thăm "conbenho Nguyễn Hoài Trang Blog"
Xin được lắng nghe ý kiến chia sẻ của Quý Anh Chị trực tiếp tại Diễn Đàn Paltalk:
1Latdo Tapdoan Vietgian CSVN Phanquoc Bannuoc .

Kính chúc Sức Khỏe Quý Anh Chị .


conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
16072017

___________
Cộng sản Việt Nam là TỘI ÁC
Bao che, dung dưỡng TỘI ÁC là đồng lõa với TỘI ÁC

No comments: