Saturday, February 07, 2009

Tên tội đồ Bán Nước lê khả phiêu và "cái nhà"Ngồi trốc ăn trên lũ "tớ" tân
Lầu cao gác cả bọn vô thần
Viếng thăm tử tế trao quà cáp
"Vật hiếm", "phong bì" lễ thế thân !

"Tỉ bóng" thư hề lê khả phiêu
"Đơn sơ" cuộc sống đã quy điều
Trống Đồng tranh tục tung mặt miếu
"Liêm khiết" một đời chỉ bấy nhiêu !!!

Cuộc sống "đơn sơ" trơ "báo vật"
Cả bầy lãnh thú lũ sài lang
Sống trên xương máu người Dân Việt
Cướp của giết dân lũ bạo tàn

*

Thằng bán nước cùng hung cực ác
Cáo hồ ly ướp xác tô lăng
Thằng gia nô nối đuôi hồ tặc
Tạc tượng tự thờ thật nhố nhăng

Thằng giặc nước tên phiêu khả ố
Gái tàu ô "đội lỗ ôm bom"
Mang Giang Sơn Tổ Tông đem bán
Vết NHỤC này vạn cổ nhơ tên:

"lê khả phiêu là thằng bán nước
Năm hai ngàn "Mật Ước phân ranh"
thằng hoang dâm lạc mê hồn trận
cúi gục đầu văn kiện ký nhanh.."

*

Thằng bán nước xây nhà ngói đỏ
Rõ nguy nga lộng ló ngày đêm
Từng căn phòng bức rèm to nhỏ
Hằn hiện lên xương trắng máu thâm

hồ đã chết thây phơi xác thối
phiêu xây mồ nối dõi hồ gia
"mênh mông tình nước" tình gian dối
Phản Quốc Tội Đồ NHỤC đảng MA

*

Lũ giặc cộng là loài dã thú
Lũ vô luân bán nước buôn dân
Lũ tàn bạo giết người rừng rú
Lũ sát nhân ngậm máu phun người

Mặt trận giả gian ngoa xảo trá
Với mưu đồ xỏ lá lưu manh
Lũ tay sai đỏ lòng xanh mã
Vì lợi danh theo giặc đả tâm

Chúng chực chờ bưng bô cộng phỉ
Chúng nhi nhô cải cách canh tân
Chúng bi bô đổi "Ngày Quốc Hận"
Chúng trở cờ đón gió vong ân

Lũ giặc cộng không đòi "hợp giải"
Lũ tay sai lải nhải "giao, thoa"
Cúi đầu quỳ gối mong hàng giặc
Kêu gọi "nhân quyền" "dân chủ" ma !

Chúng cố tình duy trì chế độ
Chúng rêu rao diễn biến hòa bình
Chúng nghêu ngao đảng cần thay đổi
Chúng chủ trương chia chác đỉnh chung !

Chúng chực chờ mua quan bán tước
Chúng quên rằng nước mất nhà tan
Chúng quên rằng cộng nô gian đảng
Còn độc cai, Dân Mất Chủ Quyền

*

Giặc ném xương thừa lừa "khúc ruột"
Giặc tung mồi mứa rửa tay sai
Giặc gài mỹ kế nai không vuột
Giặc búng hư danh, "sĩ" lọt đài !

*

Thằng giặc- cái nhà lê khả ố

Có gì đâu đáng để nhi nhô
Chóp bu cộng đảng thằng nào cũng
Cướp của giết dân rặt đảng hồ

Cộng sản Việt Nam là đảng CƯỚP
Không riêng cái lũ ngự đầu dân
Đảng viên mấy triệu cùng chung giuột
Vì chức quyền theo giặc hiếp dân

Cộng sản Việt Nam đảng bạo tàn
Một thằng khả ố một ô nhan
"Cái nhà" của nó do ăn CƯỚP
Bạc tỷ trong ngoài cũng của Dân

Mấy triệu đảng viên mấy triệu thằng
Vẫn còn sắt máu đọa đày Dân
Vẫn còn theo giặc thù vong bản
Bán Nước Buôn Dân Tội đã rành

Không chỉ riêng thằng lê khả ố
Tầy đình Phản Quốc Đảng lưu manh
"Cái nhà" cái đảng đau Hồn Nước
Phải được tẩy trừ bởi Quốc Dân

Kỹ Sửu Xuân về lê Quốc nạn
Đất vàng Biển bạc "lạc" tàu ô
Việt gian cộng sản tung lên mạng
Trận giả đánh lừa "trí, sĩ" .. ngô !

Bình luận thi đua khua kiến thức
Khoe khoang bốc mẻ chẻ đầu râu
Tay sai cộng đảng thừa cơ hội
Phá hoại Cộng Đồng giữa Tết Trâu !!!

Trong nước Dân nghèo đeo cái đói
Trong ngoài "kẻ sĩ" gọi "bình an"
Thương thay Nước Việt chìm tăm tối
Ô Nhục ngàn đời bởi Việt gian

Một lũ đầu trâu quân khả ố
Một phường vô loại cố lòn trôn
Một loài sâu bọ thờ giặc đỏ
Nước mất nhà tan chửa "biết khôn" !

"Trăm năm Bia Đá thì mòn
Ngàn năm Bia Miệng vẫn còn trơ trơ "

Khôn cho Dân Nước Khôn tròn
"Khôn liền" theo giặc NHỤC còn thiên thu ..conbenho
Tiểu Muội quantu
Nguyễn Hoài Trang
06022009-
08022009

(Cảm nghĩ sau khi đọc những bài viết, hình ảnh nói về ngôi nhà của giặc cộng lê khả phiêu, một trong những tên tội đồ BÁN NƯỚC hàng đầu của Dân Tộc Việt, sau cáo hồ chí minh..)
________________
Diệt Cộng Cứu Nước

1 comment:

Unknown said...

Thơ hay quá! Cám ơn.